Experiencias e información a compartir

Este fío está adicado a compartir diferentes experiencias ou información da que dispoñades por ter participado en conferencias/obradoiros/webinars/outros eventos, e que xulguemos de interese para a rede.

Se algo o atopades especialmente interesante, podedes solicitar cando o publiquedes que abramos un fío de conversa específico para falar desa experiencia ou información concreta.