Comunidade de Accións e Saberes

Relacións entre netas e avoas na educación

Traballo realiazo na materia Educación en Contextos Rurais do grao en mestra/mestre de educación primaria da USC.

Analiza a implicación das avoar na relación coas súas notas no contexto cunha escola rural, sinalando a importancia da relación interxeneracional.

Ámbito de ensinanza
Tipo de publicación
A relación interxeneracional na educación