Comunidade de Accións e Saberes

Resultados gráficos das conversas Arredor do Rural

As imaxes que aquí compartimos son esquemas de como as diferentes inquedanzas, preocupacións e propostas das persoas participantes na Comunidade de Accións e Saberes Arredor do Rural se relacionan entre sí.

 

No primeiro caso, relaciónanse as expectativas postas sobre Arredor do Rural coas metas dos colectivos participantes nas conversas.

 

expectativas e metas

Na que sigue engádense os elementos que se propoñen para construir un modelo de sustentabilidade.

metas e modelo de sustentabilidade

 

Nesta seguinte póñense en relación os valores expresados polos colectivos con esas expectativas e, ao tempo, coas contradicións ou incoherencias que xurden no devir das accións.

Valres e contradicions

 

Nesta última, as críticas e problemáticas detectadas preséntanse en relación cos ámbitos de acción desenvoltos.

 

Problemáticas, críticas e ámbitos de acción.

Ámbito de ensinanza
Relacións entre conceptos