Comunidade de Accións e Saberes

Sen definir

INVESTIGACIÓN: Relacións entre conceptos nas primeiras conversas de Arredor do Rural

Difícilmente unha investigación esgota o que se pode exprimir dunha realidade.

É máis, moitas defendemos que é directamente imposible. Cando escribimos un texto, un artigo, un libro, non deixa de ser o que unha ou varias persoas son capaces de ler dun fenómeno concreto.

Algunhas investigadoras estivemos a preparar un artigo sobre as reflexións que as primeiras participantes da Comunidade de Accións e Saberes Arredor do Rural tiveron, mais será sempre parte do que se pode ver.