Comunidade de Accións e Saberes

Abrindo portas no rural. Comarca de Verín (Ourense)

O Centro de Desenvolvemento Rural Portas Abertas leva a cabo un programa integral de intervención no medio rural a través do cal traballa coa comunidade en procesos de desenvolvemento integral e sostible, en  coordinación con outros axentes sociais do territorio para xerar mellores condicións de vida da poboación rural e do seu medio; co fin último de crear un medio rural desenvolto sostible, económica, social, cultural e humanamente.

Ámbito de ensinanza
Vila ourensá
Ámbito de acción