Comunidade de Accións e Saberes

Loxísticas

Cronograma para planificar con universidades

Na asemblea do III Encontro da Comunidade Arredor do Rural sinalouse a necesidade de ter información accesible sobre os tempos que a universidade manexa para planificar e desenvolver proxectos de aprendizaxe-servizo, de maneira que os diferentes colectivos poidan contextualizas as súas propostas de maneira máis realista con respecto a periodos.

O documento que aquí se comparte é un intento de abordar esa necesidade, se ben son datas aproximadas e pode sempre haber cambios, si que permiten facer unha idea do xeral.