Comunidade de Accións e Saberes

Cuestións centrais da ApS

Nestas tres imaxes presentamos as cuestións que se consideran importantes para o traballo a través da aprendizaxe servizo neste ámbito.

Comezando polos obxectivos da comunidade:

obxectivos

Considerando tamén os elementos e procesos a ter en conta.

Acción relevante e aprendizaxe no propio ámbito

E finalmente as cuestións que hai que pensa para concetar.

onde se actúa, obxectivo, accións de estudantes, acompañamento e avaliación