Comunidade de Accións e Saberes

Rematada

Conecta Xoven

Proxecto interxeneracional de alfabetización dixital, no cal a xuventude se forma en contidos e habilidades para dar o servizo ás persoas maiores. O proxecto inclue tamén a dotación dos telecentros das aldeas de equipamento informático necesario. Tamén se ofertaban actividades de lecer e tempo libre para a mocidade participante, así como espazos de encontro.

conecta xoven

Análise do currículum oculto sobre o rural galego nos libros de texto de Educación Primaria

Proxecto en curso no outono de 2021

A necesidade social da que partimos relaciónase con dúas cuestións de plena actualidade en Galicia: crise ecosocial e abandono do medio rural. O discurso xeneralizado na poboación sobre tales problemáticas está directamente relacionado co currículum oculto dos libros de texto, pois constrúen parte do imaxinario que se transmite nas escolas sobre a ecoloxía e o medio rural.