Comunidade de Accións e Saberes

Comunidades no seu territorio

comunidades e territorio
Estado da acción
Ámbito de ensinanza
Participantes
Facultade de filoloxía (USC); Escola Politécnica Superior de Enxeñería (USC); Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Leiro

A Comunidade de Montes de Leiro (Rianxo) está a desenvolver un proxecto de apredizaxe-servizo en colaboración con dous ámbitos formativos na Universidade de Santiago de Compostela: estudo da cultura e ecoloxía da paisaxe, a cargo dos membros de Rede Galabra, J. Elías Feijoo Torres e Emilio Carral Vilariño.

Neste proxecto interdisciplinar vincúlase o levantamento de microtoponimia e lendas sobre o territorio cos usos desenvoltos neste e as diferentes posibilidades de manexo sustentable do monte.

Na web da comunidade atópanse noticias sobre o desenvolvemento:
https://comunidadeleiro.entidadesderianxo.gal/estudo-da-toponimia-vinculado-a-antropoloxia-e-cultura/

https://comunidadeleiro.entidadesderianxo.gal/1a-recollida-de-informacion-para-o-estudo-da-toponimia-vinculado-coa-antropoloxia-e-a-cultura/

https://comunidadeleiro.entidadesderianxo.gal/2a-recollida-de-informacion-para-o-estudo-da-toponimia-vinculado-coa-antropoloxia-e-a-cultura/