Comunidade de Accións e Saberes

Oficios para Sempre-Historia Ambiental

catro artesanas falan do seus oficios: cerámica, tear, liño e cadeiras
Estado da acción
Ámbito de ensinanza
Participantes
Mestrado DAEN; As Espigadoras

O alumnado do Mestrado en Dirección de Actividades Educativas na Natureza, en colaboración ca asociacion As Espigadoras e ca axuda da profesora Ana Cabana Iglesia, levaron a cavo unha recollida de información sobre oficios tradicionais para elaborar un vídeo documental, que podedes visionar aquí.

A través dun proceso de entrevistas, o estudantado, no marco da materia Historia Ambiental, explorou a realidade dos oficios tradicionais como vínculo entre comunidade e territorio, dende a perspectiva econónimica e cultural, mais tamén de coñecemento do material e manexo do territorio.