Comunidade de Accións e Saberes

Proxecto MonteMar

CEP Brea Segade
Ámbito de acción
Estado da acción
Ámbito de ensinanza
Participantes
CEP Brea Segade, Fousas ao Monte, Proxecto Ríos
Arquivo

Proxecto desenvolvido en colaboración entre o CEP Brea Segade, o movemento veciñal Fousas ao monte e o Proxecto Ríos no que  se traballan contidos de educación primaria en relación co coidado medioambiental e o manexo do territorio.

Sen chegar a ser totalmente unha experiencia de aprendizaxe-servizo, posto que non foi pensado como tal, ten unha clara dirección dual de xestión do territorio e de abordaxe de aprendizaxes escolares.