Comunidade de Accións e Saberes

Blog Rehabitar o Rural (O Salto Galiza)

Espazo literario adicado a difundir a idea de que outros estilos de vida son posibles. Un repertorio que busca dignificar as experiencias e os coñecementos que existen nas zonas rurais a través da observación, reflexión e narración da vida social e cultural dunha aldea galega.

rehabitarorural