Comunidade de Accións e Saberes

Ferramenta de reflexión/avaliación: traballo escrito

O traballo escrito é unha solución académica moi frecuente para a produción de coñecemento, mais tamén pode servir para crear algún produto de difusión en concreto.

Claro está, variará enormemente, aquí compartimos o exemplo do esquema de traballo sobre a análise do currículum oculto sobre o medio rural nos libros de texto.