Comunidade de Accións e Saberes

Aula Verde IES Félix Muriel

AulaVerde

Biocultura por un Monte Vivo. IES Félix Muriel

Unha web na que podemos atender á implicación do alumnado do IES Félix Muriel no coidado do seu espazo verde dentro dos muros e do territorio e patrimonio máis aló deles.

aulaverde
.