Comunidade de Accións e Saberes

Ferramenta para a avalición: exemplo de rúbrica

As rúbricas, como elementos a ter en conta para facer unha avalación, poden servir de axuda tanto para ver se cumplimos os obxectivos de aprendizaxe como os de acción (que en ocasión poden ser os mesmos).

Será diferente en cada caso, e é necesario adaptala á nosa situación concreta, mais aquí compartimos un exemplo relativo a o proxecto de análise do currículum oculto sobre o medio rural nos libros de texto.