Comunidade de Accións e Saberes

Pobo escola de O Viso

pobo escola
Estado da acción
Ámbito de ensinanza
Participantes
O Viso, Centros educativos da comarca da Limia

O pobo escola, pese a non ser necesariamente unha estratexia de aprendizaxe-servizo (pois os e as aprendices non teñen por que facer ningunha achega á comunidade) é unha clara maneira de integrar os procesos educativos no territorio, levando a mirada que aprende cara a realidade inmediata e as persoas coas que se convive.

O de O Viso leva xa anos a cultivar esta mirada, agora estase a actualizar da maneira que aquí nos conta:

Pobo escola O Viso