Comunidade de Accións e Saberes

Diferentes modelos para pensar na aprendizaxe-servizo

Artigo que narra diferentes estratexias para elaborar a aprendizaxe-servizo. Toma como exemplo o caso da Universidade Autónoma de Barcelona, pero presta axuda para pensar en como organizar as nosas propostas.