Comunidade de Accións e Saberes

Pedagóxicas

Ferramenta para a avalición: exemplo de rúbrica

As rúbricas, como elementos a ter en conta para facer unha avalación, poden servir de axuda tanto para ver se cumplimos os obxectivos de aprendizaxe como os de acción (que en ocasión poden ser os mesmos).

Será diferente en cada caso, e é necesario adaptala á nosa situación concreta, mais aquí compartimos un exemplo relativo a o proxecto de análise do currículum oculto sobre o medio rural nos libros de texto.

Ferramenta de reflexión/avaliación: Guía para análise libros de texto

Unha estratexia para fomentar a reflexión sobre un tema pode ser unha rúbrica ou táboa de análise. Especialmente cando a función social que estamos a levar a cabo é unha análise crítica.

Este é o caso da análise do currículum oculto sobre o medio rural nos libros de texto.

Compartimos este documento guía para a análise cualitativa de libros de texto na temática do currículum oculto sobre o medio rural., por se é de axuda ou exemplo para outros casos.

No marco do proxecto de aprendizaxe-servizo de Educación Social da USC con Amarelante.