Comunidade de Accións e Saberes

Ferramenta de reflexión: Un modelo diario de campo

Un exemplo de como pode ser unha plantilla para a elaboración dun diario de campo mediante observación participante como maneira de reflexión do estudantado conectado á actividade.