Comunidade de Accións e Saberes

Ferramenta de reflexión/avaliación: Guía para análise libros de texto

Unha estratexia para fomentar a reflexión sobre un tema pode ser unha rúbrica ou táboa de análise. Especialmente cando a función social que estamos a levar a cabo é unha análise crítica.

Este é o caso da análise do currículum oculto sobre o medio rural nos libros de texto.

Compartimos este documento guía para a análise cualitativa de libros de texto na temática do currículum oculto sobre o medio rural., por se é de axuda ou exemplo para outros casos.

No marco do proxecto de aprendizaxe-servizo de Educación Social da USC con Amarelante.